Reklamacje

Towar zakupiony w sklepie internetowym jest fabrycznie nowy, objęty w zależności od producenta 12 lub 24 miesięczną gwarancją. Podstawą jej egzekwowania jest dowód zakupu (paragon, rachunek, kopia faktury lub jej numer) oraz wadliwy towar z opisem usterki dostarczony do siedziby firmy (91-425 Łódź, ul. Północna 36). W razie wątpliwości przed wysyłką prosimy o kontakt z pracownikiem firmy pod numerem telefonu: (42)6319277, fax: (42)6319396, e-mail: [email protected] lub pisemnie: 91-425 Łódź, ul.Północna 36. Koszt transportu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Jeśli gwarancja zostanie uznana, Firma zwróci Klientowi koszt transportu w wysokości określonej w cenniku wysyłek pkt.3 - podstawowy koszt transportu na rach. bankowy wskazany przez Klienta. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Po naprawie lub wymianie na nowy towar odsyłamy na koszt firmy pod wskazany adres.

Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej (o ile taka została dołączona do produktu) lub na stronach www producenta.

Gwarancji nie podlega towar:
- z uszkodzoną plombą gwarancyjną;
- uszkodzony z powodu wyładowań atmosferycznych, przepięć lub zalania;
- uszkodzony mechaniczne, nieprawidłowo użytkowany lub zmodyfikowane przez użytkownika ( np. z uciętymi lub przerobionymi wtykami);
- w którym zainstalowano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta;

Reklamacja może nie zostać rozpatrzona, jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia/ opis usterki lub jeśli reklamowany towar będzie niekompletny.

Uwaga: podstawą gwarancji jest dowód zakupu (paragon, kopia lub nr faktury) i nie jest wymagana karta gwarancyj towaru (do produktów o niskiej wartości z reguły nie jest dołączona karta gwarancyjna);