Polityka prywatności

Informujemy, że nie udostępniamy danych teleadresowych podanych w formularzu zamówienia; podane przez Państwa informacje służą tylko do wystawienia faktury/rachunku i wypisania listu przewozowego, zaś adres poczty elektronicznej do wysłania informacji o statusie zamówienia;
Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych - z chwilą rozpoczecia realizacji zamówienia połączenie zostaje szyfrowane protokołem SSL (RapidSSL CA, GeoTrust, Inc.)

Wszystkie opcje sklepu są dostępne bez konieczności rejestracji konta w serwisie;

Użytkownik, który dokonał dodatkowej rejestracji odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci loginu i hasła. 

Z uwagi na powyższe przy kontakcie telefonicznym dotyczącym złożonego zamówienia najlepiej jest powołać się na jego numer;

Strona internetowa Firmy używa plików cookies.
Pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego (nawigowanie, logowanie, pobieranie koszyka zakupów); bez ich zapisania na Państwa komputerze korzystanie ze sklepu jest niemożliwe; wykorzystujemy też pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu (ich brak wpływa na bezpieczeństwo transakcji);
Nie wykorzystujemy plików statystcznych , funkcjonalnych, reklamowych i społecznościowych;

Zgodnie z ustawą o Prawie Telekomunikacyjnym realizującą zalecenia Dyrektywy europejskiej o ochronie prywatności 2002/58/ WE artykuł 5, ustęp 3 z obowiązku informowania użytkownika końcowego o celu instalowania, o sposobie korzystania, o sposobie usunięcia oraz z obowiązku uzyskania na to zgody, zwolnione są podmioty, które przechowują pliki cookies w urządzeniu końcowym w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez użytkownika końcowego.Firma nie wykorzystuje plików cookies do żadnych innych celów niż, bezpieczna realizacja zamówienia.