Zwroty

Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki, bez podania przyczyn zwrotu. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z Firmą:
telefonicznie: (42) 6319277, fax: (42) 6319396
mailowo: [email protected]
lub pisemnie: 91-425 Łódź, ul.Północna 36


Zwracany towar musi być kompletny  i nie może posiadać śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. W dniu otrzymania zwrotu towaru (w przypadku firm, po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej) Firma dokona zwrotu kwoty stanowiącej wartość towaru + podstawowy koszt transportu przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient. Do przesyłki powinnno być dołączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór oświadczenia.